Baner główny

Rozpoczęcie naboru wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich

Polska mapa w ludowych wzorach

Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej. W obecnym naborze pula środków na ten cel będzie wynosić 120 mln zł.

Podobnie jak w poprzednim roku wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się tradycyjnie koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń.

Wsparcie uzależnione jest od liczby członków KGW i wynosi:

  • 8 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób,

  • 9 tys. zł – jeśli liczba ta mieści się w przedziale 31-75

  • 10 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Jeśli chodzi o inne zmiany, warto wiedzieć, że od tego roku koła gospodyń wiejskich, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o przyznanie pomocy. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy kół, które np. w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z dofinansowania działalności statutowej – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania.

W związku z tym, że przyznane w 2023 r. środki będą przekazywane na rachunek wskazany przez KGW w ewidencji producentów, trzeba upewnić się, że wpisano tam odpowiedni i aktualny numer konta bankowego lub rachunku koła prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy finansowej dla KGW pozostają bez zmian.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z udaniem się do placówek Agencji z dokumentami.

Ostatni dzień na złożenie wniosku to, jak w poprzednich latach, 30 września.

Więcej informacji : www.gov.pl/web/arimr/rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich

 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa